HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MENU TẠO CONTENT

Phần 7: Sử dụng menu THEO DÕI ĐẶC BIỆT để tham khảo content từ bất kì Fanpage/Group/Profile nào

Nếu bạn muốn đưa nhanh content của đối thủ, của bạn hoặc Facebook cá nhân, Fanpage, Group nào đó vào trình soạn thảo để tham khảo thì sử dụng chức năng này.

Tại sao không tự tìm content đó trên Facebook rồi copy vào trình soạn thảo? Vì sử dụng chức năng này tại Kingcontent bạn sẽ lọc được các bài viết nào được nhiều lượt tương tác nhất, chỉnh sửa lại nó với AI & lên lịch đăng lại hàng loạt nhanh chóng.

Tại Kingcontent.pro, vào menu TẠO CONTENT MỚI, lập kế hoạch rồi bấm menu THEO DÕI ĐẶC BIỆT

Sử dụng bộ lọc để tìm ra content nào có nhiều tương tác nhất của đối thủ, của FB cá nhân, Fanpage hay Group bất kì.

Nhấn vào dấu + bên cạnh bài viết để đưa vào trình soạn thảo, chỉnh sửa lại phù hợp theo ý bạn!

HƯỚNG DẪN THÊM TRANG BẤT KÌ VÀO MỤC THEO DÕI ĐẶC BIỆT:

Tại Kingcontent.pro, vào menu THEO DÕI ĐẶC BIỆT

– Dán link Profile, Fanpage, Group vào đây;

– Gắn nhãn để phân loại: Ví dụ tổng hợp các Page kiến thức chuyên ngành, các Page là đối thủ…

– Chọn số lượng bài viết mới nhất muốn lấy: Tối đa 500 bài

Đợi chút Kingcontent sẽ quét về cho bạn 500 content mới nhất của trang đó, bạn có thể dùng bộ lọc để tìm ra content nào có nhiều lượt tương tác nhất của đối thủ.

Khi bạn vào trình soạn thảo, chọn menu THEO DÕI ĐẶC BIỆT nó sẽ hiển thị ra trang đó để bạn chỉnh sửa content trực tiếp:

Cuối cùng lên lịch đăng bài xây trang tự động: