HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MENU TẠO CONTENT

Phần 4: Tính năng tìm và tự động thay thế từ khóa VPCS

Đây là chức năng hữu ích cho những bạn làm content trên Facebook, đặc biệt là chạy quảng cáo trên nền tảng này. Có khá nhiều từ ngữ ở Việt Nam bị Facebook hiểu nhầm thành các vấn đề liên quan đến chính trị, phân biệt đối xử, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng… Với chức năng check từ khóa VPCS của Kingcontent sẽ giúp bạn hạn chế bớt tình trạng trên.

Tại Kingcontent.pro, vào menu TẠO CONTENT MỚI, lập một kế hoạch rồi soạn content bình thường:

Soạn xong vào menu CHECK TỪ KHÓA VPCS ở bên phải màn hình:

Kingcontent.pro sẽ bôi đỏ những từ có thể VPCS quảng cáo/tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook như bên dưới:

Bạn có thể click chuột vào từng từ để chọn một phương án thay thế phù hợp:

Hoặc nhấn vào nút THAY THẾ TỰ ĐỘNG để máy tính tự tìm và lặp tất cả các từ một lúc:

Tất nhiên chúng ta không dám chắc khi thay thế rồi 100% quảng cáo hay bài viết sẽ không vi phạm tiêu chuẩn của Facebook nữa vì nó liên tục cập nhật các tiêu chuẩn mới, đồng thời nó kiểm tra từ ngữ bằng máy học nên có thể xảy ra nhầm lẫn giữa cách hiểu của con người và máy móc. Các bạn nên test thêm.