Giai đoạn máy học là gì

Nói một cách đơn giản là Máy sẽ học các Target của mình và tiến hành phân phối theo Target nhưng trong Giai đoạn máy Thử nghiệm phân tích thôi.Hành vi này sẽ gây Tốn chi phí quảng cáo cao hơn, Hiệu Quả thấp hơn.

Chỉ sau khi quá trình Máy học hoàn tất thì Phân phối mới chính xác và HIỆU QUẢ, đồng thời Chi phí thấp nhất.

Những chỉnh sửa quan trọng

Mọi chỉnh sửa bạn thực hiện (trong giai đoạn máy học hoặc sau đó) đều có ảnh hưởng nhất định đến khả năng phân phối, nhưng không phải chỉnh sửa nào cũng khiến nhóm quảng cáo bắt đầu lại giai đoạn máy học. Chỉ có chỉnh sửa quan trọng mới khiến nhóm quảng cáo bắt đầu lại giai đoạn máy học.

Những chỉnh sửa quan trọng là:

 • Mọi thay đổi về nhắm mục tiêu
 • Mọi thay đổi về nội dung quảng cáo
 • Mọi thay đổi về sự kiện tối ưu hóa
 • Thêm quảng cáo mới vào nhóm quảng cáo
 • Tạm dừng nhóm quảng cáo của bạn trong 7 ngày trở lên (nhóm quảng cáo sẽ bắt đầu lại giai đoạn máy học sau khi bạn tiếp tục chạy nhóm quảng cáo)
 • Thay đổi chiến lược giá thầu

  Lưu ý: Khi sử dụng tùy chọn tối ưu hóa ngân sách chiến dịch, việc thay đổi chiến lược giá thầu của chiến dịch có thể khiến nhiều nhóm quảng cáo trong chiến dịch bắt đầu lại giai đoạn máy học.

Thay đổi về bất kỳ phương diện nào sau đây có thể quan trọng hoặc không, tùy vào mức độ:

 • Số tiền giới hạn chi tiêu của nhóm quảng cáo
 • Số tiền kiểm soát giá thầu, kiểm soát chi phí hoặc kiểm soát ROAS
 • Số tiền ngân sách (trừ khi bạn đang sử dụng chiến lược giá thầu chi phí mục tiêu, trong trường hợp này, các thay đổi về ngân sách không được coi là chỉnh sửa quan trọng)

  Lưu ý: Khi sử dụng tùy chọn tối ưu hóa ngân sách chiến dịch, việc điều chỉnh ngân sách chiến dịch có thể khiến nhiều nhóm quả cáo trong chiến dịch bắt đầu lại giai đoạn máy học.

Ví dụ: nếu bạn tăng ngân sách từ $100 lên $101, thao tác này sẽ không khiến một hoặc nhiều nhóm quảng cáo bắt đầu lại giai đoạn máy học. Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi ngân sách từ $100 thành $1000 thì một hoặc nhiều nhóm quảng cáo có thể bắt đầu lại giai đoạn máy học.

Câu hỏi thường gặp về tùy chọn tối ưu hóa ngân sách chiến dịch và giai đoạn máy học:

 • Quá trình “học hỏi” ban đầu thường kéo dài bao lâu đối với nhóm quảng cáo sử dụng tùy chọn tối ưu hóa ngân sách chiến dịch? Sẽ mất một thời gian tương đương với nhóm quảng cáo sử dụng ngân sách thông thường.
 • Tùy chọn tối ưu hóa ngân sách chiến dịch có khiến nhóm quảng cáo bắt đầu lại giai đoạn máy học vì đây là tùy chọn phân bổ ngân sách không? Không, nhóm quảng cáo trong chiến dịch sẽ không bắt đầu lại giai đoạn máy học vì việc phân bổ ngân sách.
 • Việc thực hiện một chỉnh sửa quan trọng đối với một nhóm quảng cáo (nghĩa là chỉnh sửa được thực hiện ở cấp độ nhóm quảng cáo) có khiến các nhóm quảng cáo khác trong cùng chiến dịch phải bắt đầu lại giai đoạn máy học không? Không, khi thực hiện chỉnh sửa ở cấp độ nhóm quảng cáo thì các nhóm quảng cáo khác trong cùng chiến dịch sẽ không bắt đầu lại giai đoạn máy học.
 • Nếu thêm một nhóm quảng cáo mới vào chiến dịch thì các nhóm quảng cáo còn lại có bắt đầu lại giai đoạn máy học không? Không, khi thêm nhóm quảng cáo vào chiến dịch sử dụng tùy chọn tối ưu hóa ngân sách thì các nhóm quảng cáo còn lại trong chiến dịch cũ sẽ không bắt đầu lại giai đoạn máy học.

Tránh chỉnh sửa thường xuyên

Việc tối ưu hóa (chỉnh sửa) theo cách thủ công là nhân tố hàng đầu góp phần khiến nhóm quảng cáo không thể kết thúc giai đoạn máy học. Một số chỉnh sửa nhất định đối với chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo sẽ đặt lại giai đoạn máy học. Dưới đây là các chỉnh sửa sẽ khiến nhóm quảng cáo bắt đầu lại giai đoạn máy học:

Chiến dịch

– Ngân sách (tùy vào mức độ chỉnh sửa)
– Giá thầu (tùy vào mức độ chỉnh sửa)
– Chiến lược giá thầu

Quảng cáo

– Bất kỳ thay đổi nào

Nhóm quảng cáo

– Nhắm mục tiêu
– Vị trí quảng cáo
– Sự kiện tối ưu hóa
– Thêm nội dung mới
– Chiến lược giá thầu
– Giá thầu (tùy vào mức độ chỉnh sửa)
– Ngân sách (tùy vào mức độ chỉnh sửa)
– Tạm dừng hơn 7 ngày

MẸO SỐ 1

Để giảm mức chi tiêu trong giai đoạn máy học, hãy tránh chỉnh sửa nhóm quảng cáo hay quảng cáo cho đến khi kết thúc giai đoạn này. Việc này đảm bảo quyết định tối ưu hóa của bạn sẽ dựa trên những kết quả biểu thị rõ ràng hơn hiệu quả trong tương lai. Nếu bạn cần thực hiện nhiều chỉnh sửa, hãy gói gọn tất cả trong một lần để đảm bảo giai đoạn máy học chỉ đặt lại một lần.

MẸO SỐ 2

Thử các biện pháp thay thế sau nếu có số lượng lớn nhóm quảng cáo để rút ngắn giai đoạn máy học:

 • Nếu lý do tạo nhiều nhóm quảng cáo là để báo cáo kết quả theo đối tượng, hãy dùng số liệu chia nhỏ.
 • Nếu lý do tạo nhiều nhóm quảng cáo là để quảng bá cho nhiều khu vực địa lý nhỏ, hãy kết hợp các nhóm quảng cáo tương tự để số lượng nhóm ít đi nhưng quy mô nhóm tăng thêm hoặc sử dụng mục tiêu lưu lượng khách đến cửa hàng.
 • Nếu tạo nhiều nhóm quảng cáo cho các vị trí quảng cáo khác nhau, hãy sử dụng vị trí quảng cáo tự động và cơ chế tùy chỉnh tài sản.
 • Nếu tạo nhiều quảng cáo hoặc nhóm quảng cáo cho các ngôn ngữ khác nhau, hãy đặt nhiều ngôn ngữ trong một nhóm quảng cáo. Bằng cách làm vậy, bạn có thể hiển thị quảng cáo động bằng ngôn ngữ phù hợp cho đối tượng đã tiếp cận được.

MẸO SỐ 3

Mặc dù việc tránh những hành vi khiến nhóm quảng cáo không thể kết thúc giai đoạn máy học là quan trọng, nhưng bạn không nên cố tránh hoàn toàn giai đoạn này. Bạn cần thử nghiệm nội dung và chiến lược marketing mới để cải thiện hiệu quả theo thời gian. Ngoài ra, giai đoạn máy học là cần thiết để hệ thống phân phối có thể tối ưu hóa quảng cáo mới của bạn.

TỐI ƯU HÓA CHI TIÊU

Ngân sách ít

Do nhóm quảng cáo cần khoảng 50 sự kiện tối ưu hóa trong thời gian 7 ngày để kết thúc giai đoạn máy học, nên nhóm phải có đủ ngân sách để có được tầm 50 sự kiện tối ưu hóa trong vòng 7 ngày.

Nếu bạn thiết lập ngân sách quá thấp hoặc quá cao, hệ thống phân phối sẽ hiểu không chính xác về đối tượng cần tối ưu hóa.

Giới hạn giá thầu hoặc giới hạn chi phí ở mức thấp

Nếu bạn đang sử dụng giới hạn giá thầu, chi phí mục tiêu, giới hạn chi phí hoặc tối ưu hóa giá trị có ROAS tối thiểu hạn chế nhóm quảng cáo nhận được khoảng 50 lượt chuyển đổi trong thời gian 7 ngày, nhóm quảng cáo sẽ không thể kết thúc giai đoạn máy học.

Quy mô đối tượng nhỏ

Quy mô đối tượng càng lớn thì khả năng nhận được lượng chuyển đổi đủ để nhóm quảng cáo kết thúc giai đoạn máy học càng cao.

Sự kiện chuyển đổi diễn ra không thường xuyên

Nếu sự kiện chuyển đổi diễn ra dưới 50 lần mỗi tuần, hãy xem xét tối ưu hóa cho sự kiện xảy ra thường xuyên hơn. Chẳng hạn như nếu bạn nhận được dưới 50 sự kiện mua hàng mỗi tuần, hãy xem xét tối ưu hóa cho sự kiện thêm vào giỏ hàng.

Lưu ý: Nhóm quảng cáo có khoảng thời gian chuyển đổi lâu hơn cần thêm thời gian để kết thúc giai đoạn máy học.

Tóm lại: Vậy làm sao để Tiết kiệm và rút ngắn GIAI ĐOẠN MÁY HỌC trong Facebook Ads

– Đợi đến khi kết thúc giai đoạn máy học mới chỉnh sửa nhóm quảng cáo. Ở giai đoạn máy học, hiệu quả kém ổn định nên kết quả không phải lúc nào cũng biểu thị cho hiệu quả sẽ đạt được trong tương lai. Khi chỉnh sửa quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch trong giai đoạn máy học, bạn sẽ đặt lại giai đoạn này và trì hoãn khả năng tối ưu hóa của hệ thống phân phối.

– Tránh thực hiện các chỉnh sửa không cần thiết khiến nhóm quảng cáo bắt đầu chạy lại giai đoạn máy học. Những chỉnh sửa làm thay đổi đáng kể hiệu quả tương lai của nhóm quảng cáo có thể khiến nhóm bắt đầu chạy lại giai đoạn máy học. Chỉ chỉnh sửa quảng cáo hoặc nhóm quảng cáo khi bạn có căn cứ để tin rằng điều này sẽ góp phần cải thiện hiệu quả.

– Tránh tạo quá nhiều quảng cáo. Khi bạn tạo nhiều quảng cáo và nhóm quảng cáo, hệ thống phân phối sẽ không hiểu rõ từng quảng cáo và nhóm quảng cáo như khi bạn tạo số lượng ít. Nếu kết hợp các nhóm quảng cáo tương tự lại với nhau, giai đoạn máy học cũng sẽ đỡ dàn trải hơn.

– Sử dụng ngân sách thực tế. Nếu bạn đặt ngân sách quá thấp hoặc quá cao, hệ thống phân phối sẽ hiểu không chính xác về đối tượng cần tối ưu hóa. Đặt ngân sách đủ để nhận được tổng cộng ít nhất 50 lượt chuyển đổi và tránh thay đổi ngân sách thường xuyên (điều này có thể khiến nhóm quảng cáo chạy lại giai đoạn máy học).

———–

Làm thế nào để có một content hay mà không phải đi copy khiến reach bị giảm, mà vừa nhanh không cần dùng não? Xem TẠI ĐÂY

Auto target: Quét target đối thủ + Gợi ý các page đối thủ có chứa khách hàng tiềm năng để target vào thẳng luôn. Xem TẠI ĐÂY

Auto ads: Target thẳng luôn vào Fanpage + Group + tệp UID khách hàng bất kì, khỏi tốn thời gian suy nghĩ target. Xem TẠI ĐÂY

Bản đồ target bách phát bách trúng bổ sung các tiêu chí mới nhất năm nay: Tải về

Sơ đồ tư duy bao ra đơn 100% trên Facebook. Xem ngay

By Hồ Thiên Phước

HÃY Tham gia cộng đồng tối ưu quảng cáo Facebook tại đây: LINK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *