Để có thể đọc được các chỉ số quảng cáo Facebook thì trước tiên bạn cần tìm hiểu về các thuật ngữ trước đã nhé. Đây là một phần cũng khá quan trọng là nền tảng để sau này các bạn có thể chạy Ads một cách ngon lành và hiệu quả cao. Cùng mình tìm hiểu thôi nào. Let’ go !!!

Các thuật ngữ trong quảng cáo Facebook

Mình sẽ viết và giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất để các bạn sẽ mất ít thời gian hơn để có thể hiểu được các thuật ngữ này.

 1. Ad account : là tài khoản quảng cáo quản lý tất cả những gì liên quan đến quảng cáo của bạn.
 2. Ad name : tên quảng cáo.
 3. Ad set : nhóm quảng cáo.
 4. Audience : đối tượng mục tiêu.
 5. Audience network : mạng hiển thị quảng cáo của Facebook.
 6. Bid : giá thầu.
 7. Billing summary : bản tóm tắt tất cả lịch sử thanh toán chi phí quảng cáo .
 8. Billing Threshold : ngưỡng thanh toán tài khoản quảng cáo.
 9. Budget : ngân sách quảng cáo.
 10. Daily Budget : ngân sách quảng cáo đặt theo ngày .
ngân sách ngày trong quảng cáo Facebook
 1. Lifetime Budget : ngân sách trọn đời của một chiến dịch quảng cáo.
 2. Button clicks : số lần nhấp vào nút kêu gọi hành động.
 3. Campaign : chiến dịch quảng cáo.
 4. Campaign name : tên chiến dịch quảng cáo.
 5. Campaign spending limit : giới hạn chi tiêu của chiến dịch quảng cáo.
 6. Conversion rate (CR) : tỷ lệ chuyển đổi.
 7. Cost per click (CPC) : chi phí trên mỗi lượt click vào nội dung quảng cáo.
 8. Cost per lead (CPL) : chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng.
 9. Cost per 1000 inpression (CPM) : chi phí cho 1000 lần hiển thị nội dung quảng cáo.
 10. Click through rate (CTR) : tỷ lệ người dùng nhấp vào nội dung quảng cáo trên tổng số lần hiển thị nội dung quảng cáo.
 11. Delivery : phân phối.
 12. Engagement : chỉ số tương tác.
 13. Frequency : tần suất mỗi người dùng nhìn thấy nội dung quảng cáo.
 14. Impression : số lần nội dung quảng cáo được hiển thị.
 15. Lead generation : tính năng quảng cáo thu thập thông tin người dùng như họ tên, tuổi, giới tính, sđt, địa chỉ qua form thông tin.
 16. Lookalike audiences : đối tượng có đặc điểm giống nhau hoặc trùng mà nhà quảng cáo chọn.
 17. Objective : đối tượng mục tiêu trong chiến dịch quảng cáo .
 18. Organic leads : khách hàng tiềm năng tự nhiên.
 19. Pixel : mã theo dõi traffic, conversion,…được facebook cung cấp để bạn gắn vào trang web hoặc App giúp bạn phân tích theo dõi người dùng.
 20. Reach : tiếp cận.
 21. Relevance score : điểm phù hợp đối với đối tượng mục tiêu quảng cáo.
 22. Spent : trừ tiền (cắn tiền quảng cáo).
 23. Target : đối tượng mục tiêu quảng cáo nhắm đến.
 24. Page post engagement (PPE) : hình thức chạy quảng cáo tối ưu tương tác cho nội dung quảng cáo.
 25. Chạy bùng : chạy quảng nhưng không trả tiền.
 26. Return on investment (ROI) : chỉ số lợi nhuận sau chiến dịch quảng cáo.
 27. Business manager (BM) : tài khoản quảng cáo doanh nghiệp.
Quảng cáo tương tác Facebook

Các thuật ngữ quảng cáo quan trọng

Reach, CPM, CTR, CPC, ROI, Lead, Target, BM, Budget, Campaign, Ad set, ad là các thuật ngữ và chỉ số quan trọng mà bạn cần phải nắm vững. Các chỉ số này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ hiệu quả và lợi nhuận trong công việc kinh doanh của bạn.

Các cấp độ trong một chiến dịch quảng cáo

Một chiến dịch quảng cáo sẽ bao gồm 3 cấp độ đó là Campaign, Ad set và Ad. Campaign là chiến dịch quảng cáo và sẽ chứa Ad set và các Ad bên trong. 1 Campaign sẽ có thể có nhiều Ad set bên trong.

Ad set là nhóm quảng cáo sẽ chứa Ad bên trong. 1 Ad set sẽ có thể có nhiều Ad con bên trong.

Ad là quảng cáo và nó nằm phía bên trong của Ad set. Ad thì là các nội dung bài quảng cáo của bạn, chính là hình ảnh, video, text mà bạn show cho người dùng thấy.

By Mạnh Nguyễn

HÃY Tham gia cộng đồng tối ưu quảng cáo Facebook tại đây: https://www.facebook.com/groups/lophocquangcao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *